Yerli koyun ırkları

ivesi Koyunu

Yazan - pedant

ivesi koyunu

ivesi koyunuİvesi Suriye , Lübnan Irak ,Türkiye ,İsrail, Ürdün`ün
tipik ırkıdır. Bu ırka Arap koyunu da denir. Türkiye`de
Güneydoğu anadolu bölgesi başta olmak üzere özellikle Gaziantep , Şanlıurfa, Mardin illerinde yetiştirilir.
Ayrıca Hatay ve Adana illerinde bulunur. Bu ırk Türkiye’de`ki
toplam koyun popülasyonun %3,9 unu oluşturur.

ivesi koyunu Görünüm özellikleri:

 • Beden beyaz yapağı ile örtülür.
 • Baş boyun ve ayaklar kahverengidir. Bazı koyunların bu bölgeleri kahverengi yerine siyah olabilir. Buna halk arasında karabaş adı verilir.
 • Bazı koyunlarda başın ön kısmında yukarıdan aşağıya uzanan beyaz bir şerit bulunur.
 • Vücut orta yapılıdır. Yerli ırklar arasında en iri cüsseli olanlardan biridir.
 • Kulaklar uzun ve sarkıktır. Ortalama Erkeklerde 15-18 cm ; Dişilerde 8 – 20 cm uzunluğundadır.
 • Süt tipine uygun ince fakat sağlam kemik yapısına sahiptir.
 • Yağlı kuyrukludur. Kuyruğu Akkaraman a benzer fakat ivesi de ” S ” kıvrımının serbest ucu çok kısadır veya yoktur.
 • Koçların %80-85 nin spiral boynuzları vardır. Boynuz uzunluğu 40 – 60 cm civarıdır. Koyunları normal olarak  boynuzsuzdur.
 • Yapağı tipi Kirli karışık. Yerli ırklar arasında yapağısı en kaba olanıdır.
 • Sağrı yüksekliği Erkek: 58-78 cm ; Dişi:57-70 cm
 • Cidago yüksekliği: Erkek: 56-78 cm ; Dişi: 56-75 cm
 • Göğüs çevresi: Erkek: 74-110 cm ; Dişi: 74-100 cm
 • Vücut uzunluğu: 54-68 cm
 • Sürü içgüdüsü iyidir. Uzun mesafeleri yürümede ve yetersiz meralardan yararlanmada çok iyidir.
 • Çevre koşullarına göre adaptasyon kabiliyeti yüksektir.

 ivesi koyunu Verim özellikleri:

 • Süt verimi: 22- 470 kg

 • Laktasyon süresi: 48 – 249 gün

 • Yapağı kirli gömlek ağırlığı : 1.03 – 5.05 kg

 • Yapağı kalitesi: 34.92 – 54.66 mikron

 • Lüle uzunluğu: 9-23 cm

 • Doğum ağırlığı: Erkek: 1.3 – 5.6 kg (ort. 4.61) ; Dişi: 2 – 5.47 kg (ort. 4.38)

 • Ortalama sütten kesim yaşı: 60 gün

 • Sütten kesim ortalama canlı ağırlığı: Erkek: 18.6 kg ; Dişi: 17.8 kg

 • Ergin canlı ağırlığı: Erkek: 74.38 kg ; Dişi: 50.2 kg

 • Erkeklerin ağrılık artışı: 189 – 387.1 gr/gün (ort. 264.4)

 • Ortalama karkas ağırlığı: 20.92 – 21.29 kg

 • Ortalama karkas randımanı: %48.76 – 49.35

 • Kuyruk ağırlığı: 1.1-6 kg (ort. 2.91)

 • Et oranı:%54.08

 • Kemik oranı:%22.11

 • Yağ oranı: %22.67

 • Döl verimi: 1.0 – 1.47

 • Doğum oranı: %72.4 – 100 (ort. 86.97)

Yazar Hakkında

pedant

Leave a Comment