Genel

Damızlık Koyun Nasıl olmalı ?

Yazan - pedant

Damızlık Koyun Nasıl olmalı ?

Hayvancılıkda amaç en kısa sürede , en ucuz şekilde , en iyi verimi elde edebilmektir. Bu verimi elde edebilmek için , özellikleri ve verimi en yüksek hayvanlarla hayvancılık yapmamız gerekir.

Damızlık Koyun Nasıl olmalı ?

Gine bu amacı gerçekleştirmemiz için yüksek verimli hayvanları sürümüzde tutup , düşük verimli hayvanları sürümüzden ayırmalı , gerekirse dışarıdan yüksek verimli hayvan sürümüze dahil etmeliyiz.

Damızlık dişi koyuna marya , damızlık erkeğe koç , 1 yaşına kadar olan koyunlara toklu , 2 yaşındakilere şişek , 3 yaşındakilere ise ögeç denir.
Toklular yılda en az 4 kez damızlık seçimine 4 ayrı zamanda tutulabilir:

1-Doğumda 2- Sütten kesimde 3-Koç katımında 4- Kırkımda

Damızlık koyun seçiminde her seferinde sürüye alınan tüm koyunlardan :

-Yaşlı – Sakat -Hasta -Meme bozukluğu bulunan – Kısır hayvanlar seçilerek ya kesime gönderilir yada sürüden bir şekilde ayrılır.

Damızlık olarak koyun seçersek şunlara dikkat etmemiz gerekir :

  • Irk özelliklerini yeterince taşımalı ,
  •  Vücut düzgün , kusursuz olmalı ,
  • Verim yüksek olmalı ,
  • Hastalık veya anatomik bozukluk olmamalı ,
  • Döl verimi yüksek olmalı ,
  • Bu seçimler yapılırken kayıtlar var ise mutlaka 1 inci planda kayıtlar incelenmelidir.

Damızlık koyun seçerken , sürümüzde hangi verim eksik ise o verimi yükseltecek hayvanlar seçilmelidir. Eğer sürümüzde yapağı verimi düşük ise yapağı verimi yüksek damızlık hayvanlar seçmemiz gerekecektir. Eğer süt verimimiz düşükse süt verimini artıracak hayvanlar seçmemiz gerekir.

Damızlık hayvan seçerken fenotip (dışarıdan görünen özellikler , dış yapı ) ve genotip (gen durumu , ana baba kayıtları , ana süt verimi , yavru doğum ağırlığı g.b) özellikleri beraber incelememiz gerekir.
Fenotip incelenirken:
a-Beden yapısı: Geniş , derin olmalıdır.
Sütçü koyunlarda arka kısım ön kısımdan daha büyük daha geniş ,
Etçi koyunlarda vücut dikdörtgen şeklinde olması arzulanır.
Baş: Sütçü koyunlarda uzun , ince , kuru.
Etçi koyunlarda buruna doğru daralır.
Boyun : Etçilerde kısa kalın , sütçülerde ince uzun
Kulak : Kalın ve sıkı derili kulaklı olan hayvanlar daha iyi yapağı , daha iyi etlenme ve daha sağlıklı olduklarına işarettir.
Süt koyunlarının kulakları daha büyük ve sarkıktır.

Sırt: Düz ve sağlam olmalıdır.
Süt koyunları için geniş olması iyidir.
Çok dar sağrı kusur olarak sayılır , güç doğumları göstergesidir.
Göğüs hacmi : Uzun, geniş ve derin olması istenir.
Karın :Sarkık karın kusur sayılır. Ancak karın süt tipi koyunlarda biraz sarkık olabilir.
Bacak: Süt tiplerinde uzun kuru olur , et tiplerinde daha dolgun ve kısa arka butlar gelişmiş olur.
Tırnaklar:  Sağlıklı sağlam , düzgün şekilde olmalıdır.
Damızlık hayvanlar cinsiyet özelliklerini tam göstermelidirler.
Erkek damızlıklarda iki testis aynı büyüklükte olmalı , testisler büyüdükçe dölleme arttığı unutulmamalıdır.
Genotip’ e göre ise (Kayıtlara bakılarak)
Aşım : Aşım kartlarına hangi koçun hangi koyunları aştığı , ne zamanda aşım yapıldığı , ne zaman doğum gerçekleştiği , kuzuların doğum ağırlıkları v.s incelenmelidir.
Süt verimi kayıtları : Bunlar incelenerek ne kadar süt verdiği ,ırk , yaşı , doğum tarihi g.b bilgiler incelenir.
Soy kütüğü kartı: Ana, baba aile kütüğüne bakılır verimler incelenir. Hangi tür et – yapağı , süt olduklarında bakılır.
Damızlık koç seçimi:Ağır , hantal koçlar seçilmez.
Kuvvetli sağlıklı olmalıdırlar.
Bacaklar kısa düzgün olmalıdır , yürüyüş bozukluğu olmamalıdır.
Kendi ırk özelliklerini iyi taşımalıdır.
Yumurtalıklar düzgün yapıda , yumurtalar aşağı inmiş olmalı ve aynı hizada durmalıdır.
Döl verimleri yüksek olmalıdır.
Erkek kuzularda ilk aşım 18-24 ay arasıdır.

Yazar Hakkında

pedant

Leave a Comment